Info   Organizacijska terapija   Edukacija   Selekcija kadrova   Adizes news   O nama   O Vama  
Organizacijska terapija
Na tridesetogodišnjem iskustvu centrale u SAD i desetogodišnjoj praksi na prostorima srednje i jugoistocne Europe baziramo svoje uvjerenje da smo u stanju pomoci pri:
  • oslobadanju kompanije iz Osnivaceve zamke,
  • olakšanju problema brzog rasta,
  • podmladivanju birokratiziranih organizacija, i
  • poboljšanju profitabilnosti i produktivnosti.

Tipican program traje od šest mjeseci do dvije godine, što ovisi o velicini i složenosti poduzeca.
Ne postoje gotovi recepti, postoje samo principi koji se u suradnji sa iskustvom pretvaraju u uspjeh.
Sinergetska dijagnoza
Izvršite dijagnozu organizacije kako biste ukazali na probleme sa kojima se kompanija suočava, kao i na korjene tih problema. Površna analiza može dovesti do pogrešne dijagnoze, a samim time i do pogrešnog tretmana.

Pod dijagnozom se podrazumijeva analiza i strukture kompanije i procesa kojima se ona služi kako bi identificirala i izvršila svoju misiju. Sam proces, koji vodi educirani konzultant, otkriva mogućnosti za poboljšanje organizacije. Dijagnostička radionica pomaže kompaniji utvrditi gdje se nalazi u životnom ciklusu poduzeća, a potom daje specifične korake koje kompanija mora poduzeti kako bi se vratila ili nastavila put ka Top formi. Implicitan rezultat ovog perioda terapije je rađanje želje da se izvrše neophodne promjene, a kompanija mora jasno pokazati da je spremna čvrsto se obvezati da će ih izvršiti.

Organizacija timskog rada
Formirajte timove sa zadatkom da se uhvate u koštac i riješe probleme u osnovnim podsustavima i ispitaju mogućnosti daljnjeg napretka. Ovaj korak je važan, jer se problemi sa kojima se kompanija suočava često ponavljaju ili pak traju dugo. To nisu problemi koje pojedinci mogu odmah ispraviti, jer da su takvi, do sada bi već bili rješeni. U većini slučajeva problemi postoje već duže vrijeme. Da bi se rješili ovako teški problemi obično je potrebno da različite funkcije i različiti pojedinci surađuju, a do takve suradnje u većini organizacija ne dolazi lako.

Menadžeri i drugi zaposleni, koji su pojedinačno dobro funkcionirali, trebaju naučiti vještine efikasnog timskog rada, kao i metodu rješavanja problema. Tijekom ove faze timovi izvršavaju i primaju instrukcije kako rješavati probleme koji su im dodjeljeni i to tako da istovremeno ispunjavaju četiri cilja - rješavanje problema, izgradnju tima, upotpunjavanje osobnog stila i savladavanje znanja kognitivnog menadžmenta.

Određivanje misije i ciljeva organizacije.
Pošto rade u sredini u kojoj vlada povjerenje i poštovanje koji su stvoreni u prve dvije faze, zaposleni u ovoj trećoj fazi zajedno bacaju pogled u budućnost. Njihova kolektivna raznolikost pomaže pri uobličavanju plana akcije koji će kompanija poduzeti u budućnosti. Definiranje misije uključuje utvrđivanje tržišta i klijenata kojima kompanija treba pružiti usluge, analizu jakih i slabih strana kompanije u području marketinga, proizvodnje i distribucije u usporedbi sa konkurencijom, projekciju budućeg okruženja, kako unutarnjeg tako i vanjskog i njegov vjerojatan utjecaj na kompaniju.
Kreiranje organizacijske strukture
Vrijeme je da se kreira organizacijska struktura koja će omogućiti provedbu ciljeva definiranih u misiji kompanije. Ova faza, jedna od najsloženijih u cijelom programu, treba osigurati uključivanje profitne logike i razdvajanje kratkoročnih i dugoročnih funkcija u poduzeću. Hijerarhijska struktura nadležnosti predstavlja “kostur” bilo koje organizacije. Kreiranje hijerarhijske strukture započinje postavljanjem jedinica koje su odgovorne za stjecanje prihoda i troškova, odnosno jedinica odgovornih za profit. Suglasno organizacijskoj profitnoj logici postavljaju se druge jedinice koje za njih rade, i koje mogu biti interni profitni centri, centri usluga ili pogoni, i centri troškova.
Ispitajte novu strukturu; utvrdite i verificirajte odgovornosti
U ovoj fazi definiraju se i razjašnjavaju odgovornosti među različitim funkcijama kompanije. Kako bismo bili sigurni da će se dogovoreno provesti od velike je važnosti da se povežu odgovarajuće razine ovlasti sa novodefiniranim nadležnostima. Informacijski sustav koji prati učinak, operativni i financijski, u cijeloj organizaciji osigurava definiranje jasne odgovornosti. Adekvatan menadžerski informacijski sustav ohrabruje povjerenje i suradnju.
Kreiranje sustava nagrađivanja.
Kako bi se provela ova faza potrebno je završiti prethodne faze – namjerno potenciramo bitnost pravilnog redoslijeda. Nagrađivanje zaposlenih je direktno povezano sa njihovim učinkom, a njihov učinak je direktno povezan sa učinkom kompanije. Top menadžment se udružuje sa timovima kako bi izgradio sustave nagrađivanja koji odražavaju stupanj u kojem su timovi ostvarili svoje ciljeve i mjeru u kojoj su ti ciljevi utjecali na učinak kompanije.
SYNDAG - SINERGETSKA DIJAGNOZA VAŠE KOMPANIJE
Preuzmite inicijativu i saznajte u kojoj fazi životnog ciklusa se nalazi vaša kompanija kroz interaktivnu radionicu sa Adizes konzultantima.

Sagledajte koliko ste fleksibilni i koliko kontrolirate vlastite procese te predvidite izazove na putu razvoja Vaše kompanije.

"Koliko je netko star ili mlad ovisi o tome koliko je spreman izazvati ili izdržati promjene."
Ichak Adizes

Mailing list

Ukoliko želite više informacija, molimo Vas da se prijavite na našu mailing list-u.
U polje ispod unesite Vašu Email adresu: